Huishoudelijke hulp per 1 januari 2015 zelf regelen

RSS feed
Vanaf 1 januari 2015 is er flink minder geld beschikbaar voor de hulp bij het huishouden. Als gevolg hiervan hebben de gemeenten in Noordoost Friesland besloten om de huishoudelijke hulp type 1 (HH1, schoonmaak) niet meer toe te kennen.
Brief ontvangen
Inwoners die direct met deze veranderingen hebben te maken, ontvangen hierover een brief. In deze brief wordt uitgelegd waarom de gemeenten dit besluit hebben genomen. De bijlage bij de brief geeft informatie over hoe en bij wie men zelf het schoonmaken van de woning kan regelen.
 
Noodzakelijke schoonmaakkosten kunnen niet worden betaald?
Mensen die geen noodzakelijke huishoudelijke hulp type 1 kunnen regelen en door een laag inkomen niemand kunnen inhuren, komen in aanmerking voor een vergoeding. De gemeente heeft hiervoor een bijzondere bijstandsregeling gemaakt. Om voor deze regeling in aanmerking te komen zijn er een paar voorwaarden. De belangrijkste zijn de hoogte van het inkomen en het vermogen. Bij het vermogen wordt overigens het hebben van een eigen
woning niet meegeteld.
 
Meer weten?
Wilt u meer weten of zich aanmelden voor deze regeling? U kunt zich bij de gemeente melden via telefoonnummer 14-0511/14-0519 of een email sturen naar: wijwerkensamen@dandon.nl. De medewerkers van de afdeling Wmo nemen dan contact met u op voor het plannen van een huisbezoek. Voor meer informatie en het laatste nieuws kunt u kijken op www.noordoostzorgt.nl