Huishoudinkomenstoets, laatste informatie

RSS feed

De huishoudinkomenstoets in de Wet werk en bijstand wordt met ingang van 1 januari 2012 afgeschaft.

Sinds 1 januari 2012 geldt in de Wet werk en bijstand (WWB) de huishoudinkomenstoets. Per gezin is nog maar één uitkering mogelijk en wordt bij het vaststellen van het recht op bijstand ook gekeken naar het inkomen van meerderjarige inwonende kinderen. Op 26 april 2012 hebben vijf partijen in de Tweede Kamer het zogenoemde Lenteakkoord gesloten. Hierin hebben zij onder andere besloten de huishoudinkomenstoets af te schaffen. Het is voor gemeenten lange tijd onduidelijk gebleven wanneer deze toets zou worden afgeschaft en welke voorwaarden daarbij gelden. De huishoudinkomenstoets stond namelijk nog steeds in de wet, en gemeenten zijn verplicht de wettelijke regels uit te voeren.

Op 29 mei 2012 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel tot afschaffing van de huishoudinkomenstoets ingediend bij de Tweede Kamer. Hij heeft de gemeenten daarbij gevraagd om met ingang van 26 april 2012 te stoppen met de uitvoering van de huishoudinkomenstoets.

Wanneer u op dit moment een WWB-uitkering ontvangt met toepassing van de huishoudinkomenstoets zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren over de gevolgen van het stoppen van de huishoudinkomenstoets voor het recht op uitkering van u en uw gezinsleden.

Als u zich na 1 januari 2012 op het Werkplein Noordoost-Fryslân hebt gemeld om een bijstandsuitkering aan te vragen, kan het zijn dat u is gezegd dat u als gevolg van de huishoudinkomenstoets geen recht op bijstand had, en dat u daarom geen aanvraag in kon dienen. U kunt zich in dat geval tot twee maanden na publicatie van de wet in het Staatsblad opnieuw op het Werkplein melden om alsnog een bijstandsaanvraag indienen. De bijstand zal dan –als u aan alle voorwaarden voor het recht op bijstand voldoet- worden toegekend vanaf de datum waarop het recht op bijstand is ontstaan. Als u zich te laat meldt om een bijstandsaanvraag in te dienen wordt een bijstandsuitkering niet eerder toegekend dan vanaf de datum van de laatste melding. Op dit moment is nog niet bekend op welke datum de wet in het Staatsblad zal worden gepubliceerd. Wij adviseren u dan ook niet te lang te wachten met melden op het Werkplein, Koningstraat 13 te Dokkum ('s ochtends van 9.00 tot 12.00 uur).

Het bovenstaande is onder voorbehoud van aanname van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer.