Informatie over bijzondere bijstand voor schoonmaakkosten 2016

RSS feed

Als u momenteel bijzondere bijstand voor schoonmaakkosten ontvangt van de gemeente, sturen wij u in de eerste week van december 2015 een verkort aanvraagformulier met een begeleidende brief. U kunt dan zelf beslissen of u opnieuw bijzondere bijstand voor schoonmaakkosten voor 2016 wilt aanvragen

Het schoonmaken van uw woning hoeft niet altijd geld te kosten. Wellicht is er een familielid of bekende in uw omgeving die u graag wil helpen bij het schoonmaken van uw woning. Soms is het ook niet noodzakelijk dat uw woning iedere week wordt schoongemaakt, maar kan dit ook 1 keer per 2 weken.

Nieuwe aanvraag voor schoonmaakkosten in 2016

Als huishoudelijke hulp voor u noodzakelijk is (bijvoorbeeld vanwege medische redenen), u heeft een laag inkomen, geen vermogen, geen andere financiële mogelijkheden, geen oplossing voor uw schoonmaak probleem in uw omgeving: dan kunt u misschien in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor schoonmaakkosten.

Als u in 2015 geen bijzondere bijstand voor schoonmaakkosten heeft aangevraagd zal er door de meitinker / Wmo-consulent eerst moeten worden gekeken of een betaalde huishoudelijke hulp voor u noodzakelijk is. Als er sprake is van noodzaak, kunt u een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen.

Bijzondere bijstand is nooit hoger dan de maximale kosten voor een betaalde huishoudelijke hulp. De gemeente kijkt voor de vergoeding naar de goedkoopste noodzakelijke oplossing. De gemeente toetst of u voor deze tegemoetkoming in aanmerking komt. Er wordt bij deze vorm van bijzondere bijstand niet gekeken naar de waarde van uw eigen woning. Wel wordt er bij de beoordeling van uw vermogen gekeken naar bezittingen zoals een (dure) auto, caravan of boot. U kunt geen bijzondere bijstand ontvangen als u een familielid (huisgenoten, kinderen/ouders, schoonouders, broers, zussen, schoonzussen, zwagers) uw huis laat schoonmaken.

Algemeen

De gemeente moet een toets voor bijzondere bijstand zorgvuldig doen. Dat betekent dat u een aantal bewijsstukken moet meesturen. Al deze bewijsstukken zullen moeten worden beoordeeld. Ook gelden er voor 2016 andere normen dan in 2015. Om ervoor te zorgen dat een zorgvuldige toetsing plaatsvindt op grond van de juiste normen heeft de gemeente wat meer tijd nodig.

Op de site www.noordoostzorgt.nl bij de rubriek Nieuws kunt u meer informatie lezen over bijzondere bijstand voor schoonmaakkosten.

Als u vragen hebt kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot en met 12.00 uur telefonisch contact opnemen met team Inkomen. Het telefoonnummer is 14 0511.