Informatieavond over vaarroute Bûtenfjild enthousiast ontvangen

RSS feed

In het najaar van 2015 starten provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel en gemeente Tytsjerksteradiel de werkzaamheden voor de nieuwe electric only vaarroute, de Bûtenfjildroute.

Dinsdag 31 maart was er in het dorpshuis Einekoer te Ryptsjerk een bijeenkomst om eigenaren van aangrenzende percelen te informeren. Er was veel belangstelling. Zo’n 60 eigenaren woonden de avond bij.

Tijdens de informatiebijeenkomst presenteerde de provincie Fryslân de plannen voor de nieuwe electric only route. Deze route is een nieuwe vaarverbinding tussen de Grutte Wielen en de Swemmer, en is straks alleen bevaarbaar voor elektrische boten. De aanwezigen kregen informatie over de werkzaamheden en de planning. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het baggeren van de route, het aanleggen van twee sluisjes en het ophogen van bruggen. De voorbereidingen hiervoor zijn nu al gestart. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden eind 2016 gereed. De sloepenroute is dan toegankelijk voor boten met een maximale diepgang van 0,8 meter. De doorvaarthoogte is 1,5 meter.

Tijdens de bijeenkomst was er vooral waardering voor het feit dat de plannen uit de dorpenvisie nu daadwerkelijk gerealiseerd worden. Daarnaast vonden de aanwezigen het prettig dat ze al in zo’n vroeg stadium geïnformeerd werden.

Tûk ferbine
Met deze vaarverbinding opent Noordoost Fryslân de achtertuin van Leeuwarden. De route is een goede samenwerking van provincie Fryslân, gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en komt uit de provinciale investeringsagenda ‘Wurkje foar Fryslân’. De gemeenten en provincie hebben in het kader hiervan gekeken welke projecten voorrang moeten krijgen. Met het extra geld vanuit de provincie kan de route op korte termijn worden uitgevoerd.

De nieuwe route is ook één van de wensen uit de Dorpenvisie Wetterwâlden Bûtenfjild. Doel van de stichting Wetterwâlden is doorontwikkeling van de recreatieve infrastructuur en probeert daarvoor plannen bij elkaar te brengen. Deze plannen zijn bedoeld voor de dertien dorpen die verspreid liggen rondom het Bûtenfjild. Samen met Het Friese Merenproject en de gemeente Dantumadiel en Tytsjerksteradiel is gezocht naar mogelijkheden voor de realisatie van deze route. Na de zomer 2015 wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd.


Voor meer informatie kunt u bellen met Mirjam Botter van Het Friese Merenproject, tel.0513-640017. Dit persbericht is te vinden op www.fryslan.frl en www.friesemeren.nl.