Informatiebijeenkomst over voorbereiding werkzaamheden in het Bûtefjild

RSS feed

De gebiedscommissie Bûtefjild houdt op woensdag 9 oktober 2013 een informatiebijeenkomst over de voorbereiding van werkzaamheden in het Bûtefjild te Feanwâlden.

Als voorbereiding op de uitvoering is door de gebiedscommissie een plan opgesteld met een beschrijving van de gebieden en maatregelen. De commissie wil u graag informeren over de stand van zaken en de inhoud van dit plan. Hieronder kunt u lezen om welke gebieden en voorzieningen het gaat. 

 

  • Inrichting natuurgebied Houtwiel west 
  • Inrichting natuurgebied Swarte Broek
  • Aanpassen waterhuishoudkundige situatie Bouwe Pet
  • Aanleg parkeerplaats aan de Ottemawei
  • Maatregelen in het kader van verdrogingsbestrijding in de Sippenfennen 

De bijeenkomst begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 22:00 uur. Vanaf 19:15 uur is de zaal open en kunt u binnenlopen om u te laten informeren over de voorgenomen plannen. De bijeenkomst vindt plaats in zalencentrum ‘De Mienskip’, Hoofdstraat 17 in Feanwâlden. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerco Dam van Dienst Landelijk Gebied, tel: 058-2955255.