Informatiebijeenkomst Steenmeel

RSS feed

De gemeente Dantumadiel organiseert in het verlengde van het proefproject “steenmeel” een informatieavond voor agrariërs en overige belangstellenden over bodemgesteldheid en nieuwe bemestingsmogelijkheden. U bent van harte uitgenodigd.

De informatiebijeenkomst is op donderdag 27 september a.s. op het gemeentehuis in Damwâld en begint om 20.00 uur. Wethouder Siepie Hylkema opent de bijeenkomst. Daarna vertellen de heren Jan Feersma (directeur Agriton) en Huig Bergsma (geoloog Arcadis) over bodemgesteldheid en nieuwe bemestigingsmogelijkheden.

Wilt u erbij zijn? U kunt u tot 14 september a.s. aanmelden via post@dantumadiel.eu onder vermelding van bijeenkomst Steenmeel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Wim Oosterhuis via telefoonnummer 14 0511.

De bijeenkomst duurt tot omstreeks 21.30 uur.