Informatiemarkten ESGL

RSS feed

Op het traject Groningen – Leeuwarden komt per uur, per richting, één extra sneltrein bij. Hiervoor worden verschillende maatregelen genomen en wordt een planologische procedure doorlopen. Het ontwerptracébesluit (OTB) /milieueffectrapport (MER) is hier onderdeel van.

Het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport en de bijbehorende stukken liggen van 25 november 2016 tot en met 5 januari 2017 ter inzage. De provincies Fryslân, Groningen en ProRail organiseren daarom samen met de aanliggende gemeenten informatiemarkten in verschillende plaatsen langs het spoor. Ook kunt u mondeling uw zienswijze indienen. De informatiemarkten vinden plaats van 16:00 uur tot 20:00 uur en zijn zonder afspraak te bezoeken.

De provincie Groningen, provincie Fryslân, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen aan dit project

Datum

Adres

Plaats

Woensdag 30 november 2016

Het Oranjehotel

Stationsweg 4

Leeuwarden

Donderdag 1 december 2016

It Maskelyn

Easter Omwei 5

Hurdegaryp

Dinsdag 6 december 2016

Mienskip

Haadstrijitte 17

Feanwâlden

Woensdag 7 december 2016

Gemeentehuis Achtkarspelen Stationsstraat 18

Buitenpost

Donderdag 8 december 2016

Willem Lodewijk Gymnasium Verzetsstrijderslaan 220

Groningen

Dinsdag 13 december 2016

Balk zalencentrum

De Gast 39

Zuidhorn

Woensdag 14 december 2016

Dorpshuis Hoogkerk

Zuiderweg 70-4

Hoogkerk