Inkoop Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015

RSS feed

Bent u zorgaanbieder en heeft u cliënten die wonen in Noordoost of Noardwest-Fryslân? Dan kunt u binnenkort op de website noordoostzorgt het contract vinden dat de samenwerkende gemeenten u aanbiedt voor uw huidige cliënten. Daarnaast zijn de gemeenten druk bezig met de nieuwe contractering.

Op de website noordoostzorgt kunt u hierover meer informatie lezen.