Inkoop specialistische hulp WMO

RSS feed

In Noordoost Friesland (NOF) werken de gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog samen bij de inkoop van de specialistischeondersteuning die nu nog onder de AWBZ-zorg valt. De NOF-gemeenten werken aan twee inkoopprocedures.

Vanaf januari 2015 valt de specialistische ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor deze taken. Het gaat om ondersteuning zoals: individuele begeleiding, dagbesteding en vervoer, beschermd wonen, kortdurend verblijf en een klein deel persoonlijke verzorging (in relatie met begeleiding en dagbesteding).

Overgangsrecht

Inwoners met een AWBZ-indicatie voor ondersteuning die doorloopt in 2015 behouden het recht op die ondersteuning in 2015. Dat geldt zowel voor ondersteuning op basis van een persoonsgebonden budget (Pgb) als Zorg In Natura (ZIN). Instellingen kunnen in 2015 hun diensten blijven leveren aan inwoners bij wie de indicatie doorloopt tot uiterlijk eind 2015. Wel krijgen instellingen te maken met budgetkortingen. Voor inwoners met een AWBZ-indicatie voor beschermd wonen duurt het overgangsrecht vijf jaar.

Inmiddels werken de gemeenten in Noordoost Friesland aan twee inkoopprocedures:

1. - Inkoop van specialistische ondersteuning;

- Voor bestaande en nieuwe cliënten;
- Voor een duur van twee jaar.

2. - Inkoop van specialistische ondersteuning;

- Voor bestaande cliënten met een indicatie die in 2015 doorloopt (overgangsrecht);
- Voor de duur van een jaar.

Wij sluiten in principe met alle huidige, door het Zorgkantoor gecontracteerde aanbieders, een overeenkomst. De NOF-gemeenten willen op deze manier voor hun inwoners de specialistische ondersteuning in 2015 waarborgen.

Kijk voor meer informatie op www.noordoostzorgt.nl.