Inloopavond extra sneltrein en Centrale As

RSS feed

Dinsdagavond 26 juni is er een inloopavond in De Mienskip te Feanwâlden. Het gaat om een gecombineerde informatiebijeenkomst met als onderwerpen: de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden en De Centrale As. De inloopavond is van 17:00 tot 20:00 uur.

Extra trein

Tussen Groningen en Leeuwarden gaat een extra sneltrein rijden. De provincies Groningen en Fryslân werken samen met ProRail en de betrokken gemeenten aan dit project. De verwachting is dat de extra sneltrein eind 2017 rijdt.
Tijdens de inloopavond kunt u zich laten informeren over de extra sneltrein. Op banieren vindt u informatie over de maatregelen die nodig zijn, de wettelijke procedures en planning en op welke manier u uw mening hierover kunt geven. Er zijn medewerkers van de provincies, de gemeenten en ProRail aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen. Verder kunt u aangeven wat u van de voorgestelde maatregelen vindt en suggesties doen voor aanvullingen.

 

Centrale As

Voor inwoners van Feanwâlden, De Westereen en Kûkherne willen we u deze avond informeren over de start van de werkzaamheden rondom de aanleg van De Centrale As. Door middel van een informatiemarkt wordt u geïnformeerd over o.a. omleidingsroutes, het project Kansen in Kernen en kavelruil. Medewerkers van het projectbureau De Centrale As, leden van de Gebiedsontwikkelingscommissie (GOC) en de gemeente zijn deze avond beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Met diverse schetsen laten we tijdens deze informatieavond zien wat er staat te gebeuren, wat de globale planning is voor de komende periode en hoe we u de komende tijd op de hoogte gaan houden.