Inloopbijeenkomst dinsdag 5 juni over natuurgebied ‘Klyndobbe’

RSS feed

De gebiedscommissie Bûtenfjild houdt op dinsdag 5 juni 2012 een informatiebijeenkomst over de realisering van het natuurgebied Klyndobbe.

De inloopbijeenkomst duurt van 20.00 tot circa 22.00 uur en vindt plaats in zalencentrum ‘de Mienskip’, Hoofdstraat 17 in Feanwâlden. U bent van harte welkom.

 

Wijziging bestemmingsplan

In de afgelopen periode heeft de gebiedscommissie voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Momenteel zitten we in een fase dat we direct betrokkenen en omwonenden graag willen informeren over de inhoud van de plannen, de planning en de procedures. Om de realisering van de Klyndobbe mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u uitleg over de bestemmingsplanwijziging en de procedure.

 

Verkeersbesluit Boargemaster Nautawei

In verband met de gewijzigde bestemming van het gebied wordt ook het gebruik van de Boargemaster Nautawei aangepast. Deze weg wordt gedeeltelijk ‘afgewaardeerd’ naar een fietspad. Hiervoor moet de gemeente een verkeersbesluit nemen. De procedure hiervoor lichten we toe tijdens de inloopbijeenkomst.

 

Peilbesluit

Wetterskip Fryslân neemt voor het gebied een zogenaamd peilbesluit omdat voor de nieuwe functie van het gebied een nieuw waterpeil noodzakelijk is. De procedure voor het peilbesluit begint later, maar in grote lijnen is al bekend wat de nieuwe peilen zullen worden.

 

Inrichtingsplan

De voorgenomen maatregelen voor de inrichting van Klyndobbe zijn opgenomen in een inrichtingsplan. De gemeente werkt aan de voorbereiding voor de aanleg van een wandelpad en enkele elzensingels ten noorden van Feanwâlden, richting Houtwiel-west. Deze maatregelen zijn ook onderdeel van het inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan kunt u tijdens de inloopbijeenkomst inzien.

Aan het begin van de inloopbijeenkomst is er een korte inleiding, maar u kunt komen en gaan wanneer u wilt. Tussen 20.00 en 22.00 uur staan mensen van de gemeente Dantumadiel, Wetterskip Fryslân en de gebiedscommissie Bûtenfjild u graag te woord.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerco Dam van Dienst Landelijk Gebied, tel: 058-2955255.