Installatie van Rommy Kempenaar als nieuw raadslid

RSS feed

Op dinsdag 19 mei j.l. is Rommy Kempenaar uit De Westereen tijdens de raadsvergadering in gemeente Dantumadiel geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de PvdA.

Geert Postma nam afscheid van zijn positie als raadslid voor de PvdA.

Geert Postma uit Readtsjerk neemt afscheid in verband met zijn verhuizing naar Leeuwarden. Door de verhuizing voldoet hij niet meer aan de eisen van het raadlidmaatschap. Het is namelijk een vereiste om in de gemeente te wonen. De heer Postma zat sinds de verkiezingen van 2014 in de raad. Hiervoor heeft hij in de raad gezeten van 2006 tot en met 2010.

De 29-jarige Rommy Kempenaar, neemt de positie van raadslid over. De heer Kempenaar is sinds 2011 lid van de PvdA en was daar sinds 2012 secretaris. Zowel het afscheid als de installatie zijn gevierd tijdens de raadsvergadering op dinsdag 19 mei. De vertrekkende en geïnstalleerde raadsleden ontvingen een bloemstuk van burgemeester Sicko Heldoorn.

V.l.n.r. Geert Postma, burgemeester Heldoorn, Rommy Kempenaar (foto door Nanne Nicolai)