Intentieovereenkomst gemeentelijke samenwerking Noordoost Fryslân bekrachtigd

RSS feed

Vrijdagavond 31 oktober is in MFC Het Spectrum in Burdaard de samenwerking van gemeenten in Noordoost Fryslân officieel bekrachtigd.

De burgemeesters van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel zetten samen met de raadsgriffiers de handtekening onder het officiële document. De ondertekening werd bijgewoond door gedeputeerde van bestuurskracht en herindeling Tineke Schokker. 
 
De gemeenteraden hebben de intentieovereenkomst om te komen tot één ambtelijke organisatie in een extra raadsvergadering op woensdag 24 september vastgesteld. 
 
De colleges van B&W hebben met het vaststellen van de intentieovereenkomst opdracht gekregen om gezamenlijk en voortvarend een ambtelijke fusie te realiseren in 2015. Het vinden van een gezamenlijke koers heeft grote urgentie gekregen door onder andere de decentralisatietaken die per 2015 aan de gemeenten toebedeeld worden. De taken op het gebied van zorg en welzijn vragen met voorrang om een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie.
 
Vlnr: K.S. Heldoorn, M. Waanders. W. van den Berg, B. Bilker