Inwoners discussieren over toekomst gemeente Dantumadiel

RSS feed

Op maandag 11 maart was de eerste van een reeks discussiebijeenkomsten over de toekomst van onze gemeente voor bewoners. Deze vond plaats in Feanwâlden.

Bijna 50 belangstellenden waren naar de Mienskip in Feanwâlden gekomen. Nadat de burgemeester de aanwezigen welkom had geheten namens het college deed Jos Hooyschuur (communicatieadviseur van bureau Tappan uit Den Haag) de aftrap. Jos vertelde in het kort wat de huidige stand van zaken is: welke onderzoeken zijn uitgevoerd, wat zijn de standpunten van omliggende gemeenten en andere partijen, welke ontwikkelingen komen op ons af en welke samenwerkingsvarianten zijn mogelijk. Na deze presentatie gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de toekomst van Dantumadiel onder de bezielende leiding van Andries Bakker (verslaggever Omrop Fryslân).

Veel zaken passeerden de revue zoals het loslaten van huidige gemeentegrenzen bij een eventuele herindeling, de locatie van het gemeentehuis, de politieke verschillen tussen gemeenten en de financiële positie van omliggende gemeenten.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt door een onafhankelijk notulist. De verslagen worden gebundeld en aangeboden aan het college. Het college zal vervolgens, mede op basis van deze verslagen, een advies uitbrengen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal dit jaar nog een besluit nemen over de toekomst van onze gemeente.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 19 maart a.s. in De Westereen. Dit is een openbare bijeenkomst voor alle inwoners in Dantumadiel. Voor meer informatie over de bijeenkomsten en achterliggende stukken zoals de uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op de gemeentelijke website.

 

Bijeenkomst bestuurskracht