Kandidaatstelling voor gemeenteraadsverkiezingen

RSS feed

Op 3 februari 2014 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Dantumadiel plaatsvinden.

Op die dag kunnen bij de afdeling boargersaken aan het adres Hynsteblom 4, 9104 BR  Damwâld, bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

De benodigde formulieren:

  • de lijsten van kandidaten (model H 1)
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
  • de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit  bedrag op rekeningnummer 285001760 ten name van gemeente Dantumadiel, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

 

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt door bureau verkiezingen, Hynsteblom 4, 9104 BR  Damwâld, telefoon 14-0511.

Damwâld
woensdag 22 januari 2014
 
De burgemeester van Dantumadiel
K. S. Heldoorn