Koninklijke onderscheiding voor Gon Bilstra

RSS feed

Op 26 april a.s. is mevrouw Gon Bilstra, geboren 12 april 1945, wonende te Feanwâlden benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Bilstra zet zich vanaf 1990 in voor de BvPF, Vrouwen van Nu (voorheen Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland). Zo was zijn voorzitter en secretaris van de afdeling Feanwâlden en bestuurslid van de provinciale bond. Tot op dit moment is zij trainer/coach bij de BvPF. Ook is de provinciale beleidsgroep Communicatie mede door haar tot stand gekomen en is zij hier voorzitter van. Daarnaast is mevrouw Bilstra sinds 2010 secretaris van de vereniging van dorpsbelang Veenwouden-Veenwoudsterwal en omstreken. Ook heeft zij zich geruime tijd bestuurlijk ingezet voor het onderwijs in de regio. De Koninklijke Onderscheiding werd uitgereikt in De Schierstins te Feanwâlden. De versierselen werden mevrouw Bilstra opgespeld door burgemeester Aalberts van de gemeente Dantumadiel.

KO Gon Bilstra