Koninklijke onderscheiding voor Rienk de Jager

RSS feed

Op 27 april a.s. werd de heer Rienk Eeltje de Jager, geboren 24 april 1947, wonende te Wâlterswâld tijdens de algemene gelegenheid gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer De Jager heeft zitting gehad in het bestuur van de vereniging voor dorpsbelang Wâlterswâld. Hij is bestuurslid en secretaris geweest van Christelijke Mavo De Saad. Tot op dit moment is de heer De Jager nog bestuurslid c.q. secretaris van Stichting De Saad en was in 1993 mede oprichter van de Stichting. Verder is de heer De Jager nog voorzitter geweest van de Knapenvereniging, en voorzitter van de kleuterschool. Ook was hij mede verantwoordelijk voor de oprichting van de buurtvereniging Fuldastrjitte en was lid van het bestuur. Nu nog is hij begeleider/leermeester voor de schoolkinderen tijdens hun werkzaamheden aan de schooltuin.

 

Koninklijke onderscheiding voor Rienk de Jager