Koninklijke onderscheiding voor Ritske van der Zwaag

RSS feed

Op zondag 28 april werd aan de heer Ritske van der Zwaag (70 jaar), wonende te Broeksterwâld een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Van der Zwaag werd benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

De heer Van der Zwaag heeft sinds 1971 tot de dag van vandaag meerdere perioden zitting gehad in de kerkenraad en heeft verschillende functies vervuld, waaronder diaken en ouderling. Tijdens het fusieproces was hij inspirator voor velen. Is lid van het mannenkoor ‘Pro Rege’ en was voorzitter van de reüniecommissie ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Vereniging van het Christelijk Basisonderwijs te Broeksterwâld. Ook heeft hij onder andere als penningmeester zitting gehad in het bestuur van de Christelijke basisschool. Daarnaast is hij vele jaren bestuurslid van de Protestants Christelijke Stichting voor Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging in Hallum geweest.

De uitreiking vond plaats na afloop van de dienst van de Christelijke Gereformeerde Peterusgemeente Broeksterwâld te Broeksterwâld. In deze dienst werd afscheid genomen van de heer Van der Zwaag, als voorzitter van de kerkenraad. De versierselen werden de heer Van der Zwaag opgespeld door burgemeester Aalberts van de gemeente Dantumadiel.

KO Ritske van der Zwaag