Koopkrachttegemoetkoming 2014

RSS feed

Ontvangt u een uitkering van de gemeente of heeft u een laag inkomen? Dan heeft u in 2014 mogelijk recht op een eenmalige tegemoetkoming van het Rijk.

Het gaat om inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. U kunt op www.laaginkomen.nl bekijken of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.

Een echtpaar ontvangt €100, alleenstaande ouders €90 en alleenstaanden €70.

Als u in september 2014 een uitkering op grond van de WWB, Ioaw of Ioaz van uw gemeente ontving maken wij de tegemoetkoming zo snel mogelijk over op uw bankrekening.

Als u in 2014 gebruik heeft gemaakt van een minimavoorziening (langdurigheidstoeslag, Lauwersregeling, categoriale bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke heffingen) gaan wij uw inkomen over de maand september 2014 beoordelen. Als u aan de voorwaarden voldoet maken wij de tegemoetkoming zo snel mogelijk over op uw bankrekening.

Bent u niet bekend bij de gemeente? Of heeft u op 15 november 2014 nog geen bericht en betaling ontvangen? Vraag het extraatje dan zelf aan. U kunt in november een aanvraagformulier via de website downloaden.