Krijgt u (langdurige) zorg?

RSS feed
In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten krijgen dan meer taken op het gebied van de jeugdhulp en de zorg voor volwassenen.
Deze veranderingen kunnen vragen oproepen zoals:
• Houd ik mijn recht op zorg?
• Moet ik meer gaan betalen?
• Houd ik dezelfde zorgverlener?
• Tot wanneer kan ik een herindicatie bij het CIZ aanvragen?
 
Informatie hierover vindt u op www.hoeverandertmijnzorg.nl. Op deze website wordt uitgelegd welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg op grond van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.
 
Daarnaast staat op de website www.noordoostzorgt.nl meer specifieke informatie van de NoordoostFriese gemeenten. Zoals de veranderingen in de huishoudelijke hulp per 2015, de inkoop vanmaatwerkvoorzieningen en het Persoonsgebonden budget.