Lagere bijdrage voor aantal cliënten Zorg en Ondersteuning

RSS feed

Een aantal cliënten van de DDFK-gemeenten, Ameland en Schiermonnikoog krijgen vanaf oktober 2016 via het CAK een lagere eigen bijdrage voor Zorg en ondersteuning.

Dit geldt vooral voor mensen die begeleiding of dagbesteding krijgen en die meer dan de laagste eigen bijdrage betalen. Voor inwoners die de laagste eigen bijdrage betalen, verandert er op dit moment niets. Daarvoor is eerder een financiële tegemoetkoming ontwikkeld. De eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning worden door het CAK opgelegd. Het CAK stuurt hierover geen brief, maar u ziet op de factuur van oktober 2016 wat er voor u eventueel in positieve zin verandert.