Lancering websites ondernemersverenigingen Dantumadiel

RSS feed

Donderdagavond 26 april was de lancering van de nieuwe websites van de vier ondernemersverenigingen in Dantumadiel.

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van ondernemersverenigingen in het gemeentehuis van Dantumadiel waren ruim honderd aanwezigen getuige van de officiële lancering van de websites. De openingshandeling werd verricht door wethouder Siepie Hylkema.

De ondernemersverenigingen hebben ervoor gekozen om hun websites in dezelfde vormgeving door het bedrijf Fisk te laten maken. De heer Theo Jansma van Fisk gaf een toelichting op de totstandkoming en werking van de websites. De volgende verenigingen zijn tot deze unieke samenwerking gekomen: Ondernemersvereniging Dantumadeel, Ondernemersvereniging Damwoude, Handel en Ambacht Feanwâlden en de Westereender Keaplju.

Wethouder Hylkema vertelde in haar toespraak dat, net zoals de ondernemersverenigingen, partijen in de regio steeds vaker samenwerken. Denk daarbij aan de regiomarketing campagne ‘Dwaande’. Wethouder Dijksterhuis legde in zijn toespraak de nadruk op het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij wees erop dat bedrijven, maar ook overheden een belangrijke rol moeten vervullen in de (lokale) maatschappij. Het bieden van werkervaringsplaatsen voor werklozen noemde hij daarbij als één van de voorbeelden.

Wethouder Hylkema bij de lancering van de lancering van de nieuwe website
 

Ondernemers bij de lancering van de website