Landelijke themaweek ‘NIX zonder ID’

RSS feed

Van donderdag 17 mei tot vrijdag 1 juni 2018 is de landelijke themaweek ‘NIX zonder ID’, een week waarin extra aandacht wordt besteed aan NIX18 en het spontaan tonen van een legitimatiebewijs. Dat wordt o.a. gedaan met een landelijke tv-commercial en acties, ook in de regio Noordoost Fryslân.

Toon je IDWaarom NIX18?

Alcohol en tabak zijn ontzettend ongezonde producten en het is raar dat ze overal zo makkelijk te koop zijn, vinden Marjolein Peters en Eva Ehrlich van de afdeling Publieksinformatie van het Trimbos-instituut. De leeftijdsgrens van 18- jaar is er niet voor niks!

Jong geleerd is oud gedaan

Hoe jonger je begint met drinken, hoe groter de kans dat je op latere leeftijd verslavingsproblemen ontwikkelt. Jong beginnen met roken is ook extra ongezond. 15-jarige ‘starters’ lopen bijvoorbeeld 20 keer zoveel risico om longkanker te krijgen dan 20-jarigen. 

Oók schadelijk voor volwassenen

Aan jongeren on der de 18 mag geen alcohol en tabak verkocht worden. Maar voor iedereen geldt: begin nooit met roken of probeer te stoppen. En kleine hoeveelheden alcohol kunnen al leiden tot grote schade in het verkeer, tijdens het werk, de zwangerschap of bij gebruik van bepaalde medicatie. Volwassenen kunnen zich het best beperken tot 1 glas alcohol per dag. Zorg er wel voor dat je een aantal dagen per week geen alcohol drinkt om verslaving te voorkomen. 

Tabak en alcohol zijn kankerverwekkend

Veel mensen hebben geen idee dat alcohol het risico op kanker verhoogt. Van roken weten we dat inmiddels wel. Wetenschappelijk onderzoek laat ook steeds duidelijker zien dat er een verband bestaat tussen alcohol en kanker. De relatie met bijvoorbeeld borstkanker is relatief nieuw. Het risico op borstkanker stijgt al bij gemiddeld één glas per dag. De World Health Organization heeft alcohol officieel erkend als risicofactor voor kanker. 

Remmen los en agressie

Alcohol is niet alleen ongezond maar ook ontremmend. Jongeren en volwassen die veel drinken hebben minder controle over wat ze doen en durven meer. Door alcohol kun je minder goed en snel reageren doordat je minder controle hebt over jezelf. Één op de vijf jongeren heeft tijdens het stappen wel eens tem maken gehad met agressie. Het drinken van een grote hoeveelheid (binge drinken)  alcohol in één keer is super schadelijk. 

Schade aan anderen 

Alcohol maakt veel slachtoffers in het verkeer. Opgroeien in een gezin met een alcoholverslaafde kan heel onveilig zijn. Maar wat denk je van meeroken? Geschat wordt dat 1 op de 100 sterfgevallen wereldwijd komt door meeroken. Alcohol en tabak zijn geen normale voedingsmiddelen en de leeftijdsgrens is absoluut nodig om schade te voorkomen. Daarom staan wij keihard achter de afspraak: NIX18!