Lauwersregeling vervangt Lauwerspas

RSS feed

De gemeenteraden van Dantumadiel en Dongeradeel hebben de verordening Lauwersregeling vastgesteld. Met deze verordening kunnen huishoudens met een laag inkomen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor maatschappelijke deelname.

Met maatschappelijke participatie bedoelen we: zoveel mogelijk in groepsverband meedoen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten. De Lauwersregeling dient als vervanging van de Lauwerspas die met ingang van 2012 is ingetrokken.