Leerlingenvervoer: vergoeding voor noodzakelijke vervoerskosten

RSS feed

Op grond van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Dantumadiel, kunt u als ouder, voogd of verzorger van uw kind, bij de gemeente een aanvraag indienen voor een (gedeeltelijke) vergoeding voor de noodzakelijke vervoerskosten en of de verzorging van het vervoer.

Een aanvraag is mogelijk als:

  • uw kind een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs bezoekt. En uw kind tevens;
  • een zodanige lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking heeft dat dit schoolvervoer noodzakelijk maakt;
  • uw kind geen beperkingen heeft, maar de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school, groter is dan het aantal kilometers genoemd in de verordening;
  • aan alle overige bepalingen van de verordening wordt voldaan.


Voor het schooljaar 2012/2013 kunt u vóór 08 juni 2012 een vergoeding aanvragen voor het leerlingenvervoer. De aanvraagformulieren zijn te vinden op de website www.dantumadiel.eu (kies Onderwijs en dan Leerlingenvervoer). Als u informatie wilt, kunt u contact opnemen met: Eenheid Wolwêzen en Underwiis, Maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, woensdag van 14.00 uur 17.00 uur. Het telefoonnummer is 14 0511. U kunt ook mailen naar post@dantumadiel.eu