Leerlingenvervoer

RSS feed

Kinderen kunnen niet altijd zelf naar school. Ze hebben bijvoorbeeld een beperking of de school ligt heel ver weg. Deze kinderen kunnen gebruik maken van de regeling leerlingenvervoer.

De regeling is in grote lijnen bedoeld voor twee groepen kinderen:

• Kinderen die nog geen negen jaar zijn (dat is in de meeste gemeenten de leeftijdsgrens) en ver moeten reizen naar school.

• Kinderen met een indicatie voor (speciaal) basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs.

U kunt bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres
en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind. Soms komt een deel van de kosten voor eigen rekening, u moet dan een eigen bijdrage betalen.

Voor het schooljaar 2014 /2015 kunt u vóór 01 juni 2014 een vergoeding aanvragen voor het leerlingenvervoer. De formulieren (aanvraag en vervoersverklaring) zijn te vinden op de website www.dantumadiel.eu (kies Onderwijs en dan Leerlingenvervoer). Met een later ingediend, of onvolledig of onjuist ingevuld formulier, loopt u het risico dat wij het vervoer van uw kind niet op tijd kunnen regelen. De vervoersverklaring moet door de school van de leerling worden ingevuld. Dit is niet nodig als het een leerling van De Twine te Dokkum of De Wingerd te Damwâld betreft. De gemeente ontvangt van deze scholen een vervoersverklaring.

Meer informatie over het leerlingenvervoer kunt u lezen op de pagina 'Leerlingenvervoer'