Locatie noodopvang vluchtelingen De Swette Feanwâlden gaat niet door

RSS feed

Tijdens de raadsvergadering van 5 april jongstleden heeft de raad besloten om niet akkoord te gaan met het voorstel van het college om een locatie bij De Swette in Feanwâlden aan te bieden aan het COA voor noodopvang van 300 vluchtelingen voor de duur van minimaal 1 en maximaal 3 jaar.

De raad heeft een wijziging van het voorstel ingediend wat, met vijftien stemmen voor en twee stemmen tegen, is aangenomen. Het voorstel luidt dat het college, in overleg met het COA, op zoek gaat naar locaties in de grootste dorpen van Dantumadiel voor kleinschalige opvang. De voorkeur gaat daarbij uit naar bestaande locaties.

Burgemeester Heldoorn: ‘De gemeenteraad heeft ons aanbod afgewezen maar wil wel net als het college de vele mensen die op de vlucht geslagen zijn voor oorlog en geweld helpen. De opdracht die de raad het college gegeven heeft, is duidelijk. Daar gaan wij mee aan de slag.’

De afgelopen tijd konden de inwoners van de gemeente Dantumadiel zich laten horen over het aanbod van het college voor de noodopvang in Feanwâlden. Er kwamen veel reacties binnen van zowel voor- als tegenstanders van de noodopvang. De signalen en zorgen zijn nu bekend en worden meegenomen in de vervolgstappen.

Het college van burgemeester & wethouders gaat zich beraden op die vervolgstappen. De raad heeft gevraagd om voor 1 juni 2016 opnieuw geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen op het gebied van vluchtelingenopvang in de gemeente Dantumadiel.