LTO-leden opgelet: nu voordelige zonnepanelen beschikbaar

RSS feed

Belangstellende LTO-leden uit het hele LTO Noord-werkgebied kunnen zich nu aanmelden voor de 2e ronde collectieve aanschaf zonnepanelen met 25% korting via www.vraagbundelingzonnepanelen.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over het project en de aanmeldprocedure.

Collectieve inkoop

Honderdvijftig LTO Noord-leden kopen voor ruim 5 MegaWattpiek aan zonnepanelen in. Leverancier Atama Solar Energy uit Elst bleek na een uitgebreide aanbestedingsronde de beste voorwaarden te bieden. Vandaag werd hiervoor in Wageningen een raamovereenkomst getekend tussen de verschillende partijen. Met de collectieve inkoop besparen LTO Noord-leden ruim 25% in vergelijking met een individuele aankoop. De installaties worden werkend bij de deelnemers geïnstalleerd. LTO Noord directeur Ton van Vuren zei bij de ondertekening zeer tevreden te zijn over de uitkomst van dit unieke pilotproject: “Na deze ondertekening begint het eigenlijk pas. Het is een grote stap in de verduurzaming van de agrarische sector”.

 

Rendabel

LTO Noord is vorig jaar herfst in Flevoland en Overijssel gestart met het project ”’Vraagbundeling zonnepanelen’’. Door de grote belangstelling in andere provincies is inmiddels besloten om het project ook in de rest van het LTO Noord-werkgebied uit te rollen. Doel van ‘’Vraagbundeling zonnepanelen’’ is het grootschalig inkopen van zonnepanelen door leden van LTO Noord waarmee een investering in zonne-energie zonder subsidie rendabel gemaakt kan worden. Naast de Vereniging LTO Noord zijn ook LTO Commerce, LTO Noord Advies en Projecten LTO Noord betrokken. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de LTO Noord Fondsen.

 

Beoordeling

Het bedrijf uit Elst is na een zorgvuldige beoordeling van 11 offertes van leveranciers als beste uit de bus gekomen. Bij de beoordeling van de offertes is niet alleen naar de prijs gekeken, maar ook naar de technische kwaliteit van de zonnepanelen (module efficiency, nominaal vermogen en tolerantie op het nominale vermogen), het rendement (vermogens- en opbrengstgaranties op de panelen, systeemgarantie en de performance factor) en overige factoren (betrouwbaarheid van de leverancier aan de hand van financiële gegevens, leveringscapaciteit en serviceverlening).

 

Vervolgstappen

Vanaf volgende week start Atama met bedrijfsbezoeken en het opstellen van bedrijfsoffertes bij de honderdvijftig LTO Noord-leden, die zich tot nu toe hebben aangemeld. De offerte wordt uitgebracht op basis van de met LTO Noord gemaakte afspraken. De aanbieding geldt tot 1 juli 2012 voor maximaal honderdvijftig leden van LTO Noord. Na ondertekening van de opdracht en de ontvangst van de eerste aanbetaling start Atama binnen zes weken met de plaatsing van de zonnestroominstallatie.
Atama richt speciaal voor de deelnemers vanaf 2 april aanstaande een servicepunt in waar ze gedurende de verdere voorbereiding en tijdens de aanleg van de installatie terecht kunnen voor vragen.