Machtiging politiegegevens

RSS feed

Op 21 mei jl. heeft de burgemeester van Dantumadiel besloten om de beleidsadviseur openbare orde en veiligheid en de beleidsadviseur crisisbeheersing, te machtigen om namens hem politiegegevens in ontvangst te nemen.

Het betreft politiegegevens die in het kader van de openbare orde worden ontvangen.