Minister Blok op bezoek in Feanwâlden

RSS feed

Op maandag 14 oktober bracht minister Stef Blok van Wonen en Rijksdiensten een werkbezoek aan Noordoost Fryslân.

Noordoost Fryslân is aangemerkt als anticipeerregio, omdat hier wordt ingespeeld op de gevolgen van demografische ontwikkelingen, zoals bevolkingsdaling. Tijdens het werkbezoek laat de regio zien wat zelf opgepakt wordt, waar de gevolgen van de bevolkingsdaling zichtbaar en voelbaar zijn en waar  rijkssteun noodzakelijk is. Thema’s waarop wordt ingegaan zijn detailhandel, werkgelegenheid, wonen en leefbaarheid.
 
De minister heeft tijdens zijn bezoek aan Noordoost Fryslân ook het winkelcentrum De Koemarkt in Feanwâlden aangedaan. De minister arriveerde per bus. Inwoners en ondernemers hebben met hem gesproken over ontwikkelingen in de detailhandel en projecten en initiatieven die hier lopen. Op de Koemarkt vond een uitleg plaats over de lokale problematiek en eventuele oplossingen.
 
Vanuit Noordoost Fryslân is er de afgelopen maanden veel contact met politiek Den Haag geweest als het gaat om de leefbaarheid op het platteland. In een aantal gebieden in Nederland, waaronder Noordoost Fryslân, verandert de bevolkingsopbouw. Er vindt vergrijzing plaats. Het aandeel jongeren is al kleiner en wordt versterkt doordat jonge mensen en gezinnen wegtrekken. Voorzieningen zoals winkels, sportclubs en scholen zijn steeds moeilijker in stand te houden en er komen meer leegstaande of niet verkochte panden. Dit leidt er toe dat de leefbaarheid in die gebieden in de knel komt. De gebieden die hiermee te maken krijgen worden ook wel ‘anticipeerregio’s’ genoemd, omdat ze tijdig proberen in te spelen op de gevolgen van deze demografische ontwikkelingen.
 
Minister Blok op bezoek in Feanwalden
Minister Blok in gesprek met wethouder Roelof Bos en dhr. Hoekstra