Misbruik van uitkeringen strenger bestraft

RSS feed

Vanaf 1 januari 2013 wordt misbruik van uitkeringen strenger bestraft. De overheid vindt het belangrijk dat uitkeringen alleen terecht komen bij mensen die hier recht op hebben.

Het overgrote deel van de ontvangers van een uitkering houdt zich aan de regels. Een klein deel doet dat niet: voor hen worden de boetes verhoogd. 

Een uitkering vult uw eigen inkomsten aan tot het normbedrag dat in uw persoonlijke situatie geldt om rond te kunnen komen. Het is dus heel belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Het kan gebeuren dat mensen onbewust de uitkeringsregels overtreden, dus wees alert op de volgende situaties. Zo voorkomt u een hoop problemen. 

 • Veranderingen in uw leefsituatie
  De hoogte van uw uitkering is onder andere afhankelijk van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand, of woont u samen? Als u samenwoont kan uw uitkering lager uitvallen. Soms heeft u helemaal geen recht meer op een uitkering. Dus als er iets verandert in uw leefsituatie moet u dat melden.
   
 • Betaald werk
  Klust u zo nu en dan bij? Werk u af en toe een dagje voor een uitzendbureau? Past u regelmatig op de kinderen van uw buurvrouw? Als u daar geld voor krijgt dan bent u aan het bijverdienen. U bent verplicht al uw inkomsten te melden. De uitkering is immers een aanvulling op die inkomsten.
   
 • Vermogen
  Als u een bijstandsuitkering ontvangt mag de waarde van uw bezittingen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Denk hierbij aan spaargeld, maar ook zaken als dure apparatuur, een auto of sieraden. Voor het bezit van een eigen woning gelden aparte regels.

Wij controleren

Wij controleren of mensen terecht een uitkering ontvangen. Gemeenten zijn aangesloten op een digitaal informatiesysteem waarin gegevens van het UWV, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en andere publieke organisaties zitten. Hierdoor beschikken wij over veel gegevens. Als deze anders zijn dan de gegevens die mensen met een uitkering hebben opgegeven is dat vaak een reden voor een onderzoek. 

Volledig terugbetalen

Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet u de teveel ontvangen uitkering volledig aan ons terugbetalen. Daar bovenop moet u hetzelfde bedrag als boete betalen. Als u binnen vijf jaar opnieuw in de fout gaat wordt de boete nog hoger.

Grote financiële gevolgen

De terugvordering en de boete hebben grote financiële gevolgen. U moet de schuld aan de gemeente helemaal terugbetalen. Schulden die door het overtreden van deze regels zijn ontstaan worden in principe uitgesloten van schuldhulpverlening. 

Zo voorkomt u problemen

Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Neem bij twijfel altijd contact met ons op. Wij informeren u graag over uw situatie. U kunt ’s morgens van 9.00 tot 11.00 uur contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0511.