Mogelijk opvanglocatie vluchtelingen bij De Swette in Feanwâlden

RSS feed

Momenteel zijn er vele honderdduizenden mensen vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika op de vlucht voor oorlog en geweld. We kennen intussen allemaal de schrijnende beelden hiervan uit de media. Een deel van deze vluchtelingen vraagt opvang in Nederland terwijl de reguliere opvangcapaciteit daarvoor op dit moment ontoereikend is.

De nood is zodanig groot dat van alle gemeenten wordt verwacht dat zij hier aan meewerken. Ook het gemeentebestuur van de gemeente Dantumadiel wil de vele mensen die op de vlucht geslagen zijn voor oorlog en geweld helpen. Het college is daarom op zoek gegaan naar mogelijke locaties voor noodopvang.
Er is een geschikte locatie gevonden bij het bedrijventerrein De Swette in Feanwâlden.

Waar moet de gemeenteraad over beslissen?
Het college stelt de gemeenteraad voor om de locatie bij De Swette aan te bieden aan het COA voor noodopvang van 300 vluchtelingen voor de duur van minimaal 1 en maximaal 3 jaar. De raad beslist over instemming met dit aanbod tijdens een openbare raadsvergadering. Of het COA het aanbod aanneemt, is op dit moment nog niet bekend.

Wat gebeurt er de komende tijd?

22 maart
De gemeenteraad organiseert een ronde tafelgesprek als voorbereiding op de openbare raadsvergadering. Hier is een mogelijkheid tot inspreken. De uitnodiging voor inspreken verschijnt op woensdag 9 maart in de gemeenterubriek van de Kollumer en de Dockumer en op onze website.

5 april
De gemeenteraad beslist, tijdens een openbare raadsvergadering, of zij instemt met het aanbieden van de locatie aan het COA. Hier is geen mogelijkheid tot inspreken meer.

Na 5 april
Indien de raad instemt met het aanbieden van de locatie aan het COA, zal het college het aanbod doen. Indien het COA het aanbod accepteert, kunnen we meer duidelijkheid geven over een eventueel vervolgtraject en de bijbehorende planologische procedure.

Voor meer informatie kunt u terecht op de hiervoor ingerichte informatiepagina.