Nadere subsidieregels Millenniumdoelen Dantumadiel 2014

RSS feed

Op 1 juli 2014 heeft het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel de regeling: “Nadere subsidieregels Millenniumdoelen Dantumadiel 2014” vastgesteld.

Via deze regeling kan maximaal € 500,- subsidie verstrekt worden aan activiteiten die zijn gericht op de millenniumdoelen. De regeling loopt tot 1 januari 2016 en het totale subsidiebedrag van deze regeling is € 5.000,- . Meer informatie over de millenniumdoelen kunt u vinden op: www.unicef.nl/millenniumdoelen.

De regeling “Nadere subsidieregels Millenniumdoelen Dantumadiel 2014” ligt voor iedereen met ingang van donderdag 10 juli 2014 gedurende zes weken in het gemeentehuis te Damwâld ter inzage. Bovendien kan iedereen, die daarom verzoekt een afschrift van deze regeling krijgen.

De regeling en aanvraagformulier zijn ook te raadplegen op onze website www.dantumadiel.eu via gemeentelijke verordeningen>wonen, ruimte, milieu en verkeer.