Nieuw bodembeleid ter inzage

RSS feed

In samenwerking met zeventien omliggende Friese gemeenten heeft Dantumadiel een nieuw bodembeleid opgesteld

Dit beleid bestaat uit een regionale nota bodembeheer met bijbehorende functiekaart en bodemkwaliteitskaarten. Het doel van de nota is het geven van concrete richtlijnen voor een duurzaam beheer van de bodem. In de bodemkwaliteitskaarten is de bodemkwaliteit van Dantumadiel en de overige deelnemende gemeenten vastgelegd. Op basis van de nota is het verplaatsen van grond binnen de begrenzing van de deelnemende gemeenten eenvoudiger, eenduidiger en goedkoper.

De nota en de bijbehorende kaarten liggen vanaf 26 april 2012 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. De nota en de bijlagen (zonder de bijbehorende kaarten in verband met de grootte) kunt u hieronder downloaden. Na de inzagetermijn stellen het college en de raad ieders hun deel van de nota vast. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer. L. Hansma van eenheid Romte, milieu via telefoonnummer 14 0511.
 

Regionale bodemkwaliteitskaart (Online bladerversie)