Nieuw bodembeleid vastgesteld

RSS feed

De nota bodembeheer is in zijn geheel vastgesteld.

Dit maakt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel bekend bij besluit van 3 juli 2012 en bij besluit van
de Raad op 25 september 2012. De Nota bodembeheer met bijlagen treedt met ingang van 25 oktober 2012 in werking.  Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer L. Hansma van de eenheid Romte, telefoonnummer 14-0511