Nieuw fietspad vervangt onveilige fietstunnel Boppewei

RSS feed

De fietstunnel bij de Boppewei tussen De Westereen en Feanwâlden wordt gesloten. Dat gaat het college aan de gemeenteraad van Dantumadiel voorstellen. Het college vindt dat de tunnel verouderd en onveilig is. In het traject van de Centrale As zit een alternatieve fietsroute.

Samen met de verenigingen van Dorspbelangen van Feanwâlden, De Falom en De Westereen heeft de gemeente hierover overlegd. Net als met de bedrijven Sanjes en tuincentrum ‘Tuin!’. Alle partijen waren het snel eens: de huidige fietstunnel is onveilig en moet weg. 


De fietsroute tussen de Westereen en Feanwâlden langs het nieuwe fietspad duurt een minuutje langer. Daarentegen is het nieuwe fietspad wel veel veiliger. De route loopt langs de Centrale As en daardoor wordt de zichtbaarheid en veiligheid vergroot. Ook wordt voor het nieuwe fietspad reflecterend asfalt gebruikt. Hierdoor is het pad beter zichtbaar. 


Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage (vanaf 27 januari). Belanghebbenden kunnen zienswijze naar voren te brengen. Zienswijzen kunnen schriftelijk en mondeling worden ingediend. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld.
Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan burgemeester en wethouders van Dantumadiel, postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Brenni Altena op telefoonnummer 14-0511.