Nieuw verkeersstructuurplan vastgesteld

RSS feed

 

Met het verkeersstructuurplan wil de gemeente actief werken aan een veilig, bereikbaar en duurzaam verkeerssysteem.

Het VSP heeft in van 9 februari tot en met 21 maart ter inzage gelegen. De gemeente heeft hierop diverse reacties ontvangen. Alle reacties zijn opgenomen in een Nota van Inlichtingen. Daarin is aangegeven of de reacties wel of niet hebben geleid tot aanpassing van het VSP.  

Het VerkeersStructuurPlan is samen met de Nota van Inlichtingen door de gemeenteraad definitief vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering op 26 juni 2012