Nieuwe leverancier WMO-hulpmiddelen

RSS feed

De gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog en Tytsjerksteradiel hebben een nieuwe Wmo hulpmiddelenleverancier: Harting-Bank.

Vanaf 1 oktober 2012 is Harting-Bank de nieuwe leverancier en dienstverlener voor de Wmo-hulpmiddelen. Dit zijn onder andere scootmobielen, rolstoelen en tilliften.Harting-Bank doet haar werkzaamheden vanuit het adres Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten. Reparaties worden met een uitgebreide servicedienst bij de klanten aan huis of onderweg in de regio uitgevoerd. Ook voor passingen komt Harting-Bank naar de klant toe.

De gemeenten hebben vertrouwen in een goede samenwerking met de nieuwe leverancier. Zij proberen eventuele ongemakken vanwege deze overgang voor alle klanten tot een minimum te beperken. Klanten die de beschikking hebben over een hulpmiddel, hebben van de gemeente een brief met informatie over de nieuwe leverancier ontvangen.

Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met het Wmo- loket. De contactgegevens vindt u op www.wmodandon.nl