Nieuwe pachter Kruisweg tekent huurcontract

RSS feed

Vrijdag 6 februari hebben de heer Van der Ploeg en wethouder Emke Peterson het huurcontract van de Kruisweg ondertekend. Dit betekent dat de komende jaren Familie Van der Ploeg de Krúswei zal uitbaten.

Familie Van der Ploeg werkt nauw samen met het Stichtingsbestuur De Kruisweg om van De Kruisweg een dorpscentrum te maken waarin ook een sociaal-cultureel programma zal worden verzorgd.

 

Juist de combinatie van een ondernemer met een op activiteiten gerichte stichting vanuit het dorp waarborgt het creëren van een bloeiend dorpscentrum dat jaren in stand kan blijven. Van der Ploeg is uit een aantal kandidaten geselecteerd door de gemeente en een speciale werkgroep “De Kruisweg”. Er is gezocht naar een pachter die enerzijds in staat is om De Kruisweg commercieel gezien te kunnen exploiteren, maar daarnaast ook in staat is om activiteiten in het dorpshuis verder te ontwikkelen. Dat laatste in nauwe samenspraak met het dorp en de werkgroep.

 

Familie Van der Ploeg is erg enthousiast en heeft uitgesproken de Kruisweg vooral als dorpshuis te willen exploiteren. Ook wethouder Peterson is blij dat met de nieuwe constructie. ‘Met het creëren van een dorpscentrum waar wekelijks activiteiten plaatsvinden, versterken we de saamhorigheid en bevorderen we de leefbaarheid in Damwâld”

 

Na afbraak van de Mounetille ontbrak het Damwâld al jaren aan een dorpshuis. De gemeente heeft daarom het rijksmonument, een voormalig café-restaurant, aangekocht. De Kruisweg is onlangs uitgebreid verbouwd en gerenoveerd. De grote zaal is geoptimaliseerd en er is een nieuwe ingang en foyer gecreëerd.

Nieuwe pachter Kruisweg