Nieuwe regeling zonnepanelen

RSS feed

Denkt u erover na om zonnepanelen aan te schaffen? Wellicht is dan nu het goede moment. In het huidige begrotingsakkoord is afgesproken dat er een subsidieregeling komt op zonnepanelen.

Op 8 juni 2012 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de inhoud van de regeling aan de kamer kenbaar gemaakt.

 

Start regeling op 2 juli 2012

De subsidie is voor particulieren en niet voor bedrijven. Per adres kan maximaal één aanvraag worden ingediend. De subsidie bedraagt 15 procent van het aankoopbedrag van een zon-pv installatie met een maximum van € 650,–.
Alleen de kosten voor het materiaal dus geen arbeidskosten voor het aanbrengen van het systeem, worden gesubsidieerd. Onder het materiaal wordt verstaan de panelen en de ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Alleen installaties groter dan 600 kWh komen in aanmerking. De regeling geldt zolang er geld in de subsidiepot zit. In 2012 stopt de minister 22 miljoen euro in de pot en in 2013 nog eens 30 miljoen.

 

Aanvragen?

Particulieren kunnen subsidie aanvragen met DigiD via het elektronische loket van Agentschap NL met de digitale versie van een getekende overeenkomst gedateerd op of na 2 juli 2012.