Nieuwe werkwijze Wmo

RSS feed

De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en welzijnsorganisatie het Bolwerk gaan anders werken op het gebied van Welzijn en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 

De nieuwe werkwijze wordt ’gekanteld werken’ genoemd. De uitvoering van de Wmo verandert hierdoor. Gekanteld werken gaat uit van eigen kracht van mensen en zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Het draait bij de nieuwe werkwijze niet alleen om de specifieke vraag op dat moment, maar er wordt samen met cliënten naar de totale situatie gekeken. Oplossingen in de naaste omgeving worden verkend. Zijn oplossingen in de omgeving niet mogelijk, dan is de inzet van voorzieningen mogelijk. Op deze manier kan met minder geld goede zorg worden geregeld.
 
Het gaat om een nieuwe werkwijze waarmee we eerst nog ervaring willen opdoen. Dit gebeurt in zogenoemde voorhoedegebieden. Deze gebieden zijn de wijk it Fugellân in Dokkum en de dorpen Rinsumageast, Broeksterwâld en De Falom. Met de ervaring die wordt opgedaan in die gebieden wordt de werkwijze ontwikkeld. De werkwijze wordt vervolgens in de hele regio ingevoerd.