Nieuwsbrief ontwikkelingen sociaal gebied

RSS feed

Alle Nederlandse gemeenten staan voor de opgave om de nieuwe taken op het gebied van jeugd, werk en zorg goed te organiseren.

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen wordt er regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven.
 
Inhoud van deze nieuwsbrief:
 
• Publiekscampagne ‘Durf te vragen’ van start
• Omvormingsplan
• Beëindiging subsidierelaties
• Kalender 2014
• Werkgroepen
• Bijeenkomst aanbieders in Burdaard
• Website Noordoost zorgt