‘No of nea’ voor dorpshuis in Feanwâlden

RSS feed

Wethouder Ronald Dijksterhuis en wethouder Roelof Bos hebben maandag 10 juni jl. het rapport ‘No of Nea, in Doarpshûs foar Feanwâlden’ in ontvangst genomen. De wethouders ontvingen het rapport uit handen van de werkgroep MFC Feanwâlden.

Het rapport geeft antwoord op de vraag of een MFC/dorpshuis in Feanwâlden haalbaar is. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag heeft de werkgroep, onder voorzitterschap van de heer Theunis Piersma, de wensen van alle organisaties en verenigingen die in de toekomst gebruik willen maken van een MFC/dorpshuis geïnventariseerd.

De werkgroep kiest nadrukkelijk voor nieuwbouw en dus afbraak van De Mienskip. Nieuwbouw biedt volgens de werkgroep de kans om het centrum van Feanwâlden op te waarderen en het straatbeeld te versterken. De werkgroep ziet het liefst een professionele pachter intrek nemen in het nieuwe gebouw die verantwoordelijk is voor de dagelijkse organisatie en het beheer van het gebouw. De werkgroep heeft met het Schierstinsbestuur de afspraak gemaakt dat het Schierstinsbestuur de pachter zal inschakelen om buiten de reguliere culturele activiteiten de horecafunctie in te vullen.

 Wethouder Dijksterhuis is blij met het rapport. ‘De werkgroep heeft met dit rapport laten zien dat burgerparticipatie tot mooie dingen kan leiden. We zullen hier verder mee aan de slag’. 

Nu het rapport klaar is, zit het werk van de werkgroep er nagenoeg op en is het voor de initiatiefnemers nu zaak om de benodigde financiële middelen te vergaren. Verschillende partijen zijn aan zet om hieraan mee te werken. Het college heeft al eerder een eenmalige investeringsbijdrage van 800.000 euro gereserveerd. De gemeenteraad neemt hierover in een later stadium een definitief besluit. Verder heeft de werkgroep in het rapport nog een aantal specifieke vragen aan het college die om een antwoord vragen. Het college gaat het rapport bestuderen en is voornemens dit jaar met antwoorden te komen. Een andere belangrijke rol ligt bij het dorp zelf. Er zal een uiterste inspanning van het dorp nodig zijn. De werkgroep is optimistisch dat dit gaat lukken. Enerzijds door creatieve inzamelacties te organiseren. Anderzijds door zelfwerkzaamheid bij het bouwproces.

 

 MFC Feanwâlden