Noordoost Fryslân TOP-regio voor waterrecreatie

RSS feed

Tijdens een bijeenkomst voor raads- en statenleden, ondernemers, dorpsbelangen en bestuurders vanmiddag in het Streekhûs Noardeast Frylsân in Burgum is de Visie waterrecreatie Noordoost Fryslân en het bijbehorende projectenboek gepresenteerd. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

“Tige grutsk bin ik op dizze fisy op Wetterrekreaasje dy’t yn gearwurking mei de rekreaasjeûndernimmers/organisaasjes, de Provinsje en de 6 gemeentes opsetten is!
Lit ús mei-inoar, oerheid en ûndernimmer, de ferantwurdelikens nimme en derfoar soargje dat Noardeast Fryslân in TOPlokaazje foar wetterrekreanten is en bliuwt, op it wetter en oan lân.” Met deze woorden overhandigde bestuurlijk trekker wethouder Pytsje de Graaf het boekwerk aan Henri Geursen voorzitter van de OndernemersFederatie (ONOF), die het exemplaar namens de waterrecreatieondernemers in ontvangst nam.
 

Noordoost Fryslân: “Waar de cultuur de wal raakt en de natuur vol water zit”

In 2025 staat Noordoost Fryslân op de kaart als aantrekkelijk watersportgebied. Dat is wat de regio en provincie Fryslân voor ogen hebben. Het vaarwegennetwerk is in 2025 op orde en kenmerkt zich door een dicht netwerk van vaarten en kanalen. Het heeft een sterke verbinding met de cultuur en natuur in het achterland. Een vaargebied bij uitstek voor de sloepenvaarder en de zogenaamde campervaarder. De campervaarder heeft net als bij een camperaar veel praktische voorzieningen mee aan boord voor koken, overnachten, fietsen, is self-supporting maar sterk gericht op voorzieningen en activiteiten aan de wal. De sloepenvaarder heeft weinig voorzieningen aan boord en is afhankelijk voor voorzieningen aan de wal. 
 

Projecten

Om de gezamenlijke waterrecreatieambitie van de regio te realiseren, zijn de volgende speerpunten geformuleerd:
 
  1. Water en land verbinden: ontwikkelen van Toeristische Overstap Punten bij water en land. 
  2. Vaarwegen verbinden: slimme verbindingen zodat er een vaarnetwerk met dwarsverbindingen en vaarrondjes ontstaat. 
  3. Bijzondere bestemmingen maken waterrecreatie aantrekkelijk
  4. Onderling verbinden: ondernemers en overheid werken nauw samen om te komen tot kwaliteitsverbetering, gebiedsgerichte promotie en product- en arrangementsontwikkeling. 
  5. Promotie en positionering: Noordoost Fryslân op de kaart zetten als een aantrekkelijke vaarregio verbonden door Nationale Parken, Nationaal Landschap en Werelderfgoed Wadden. 
  6. Duurzame regio: karakteristiek in de regio wordt het groen voortbewegen. Noordoost Fryslân is een E-regio met E-only vaarroutes en een netwerk van laadpunten voor fiets, auto en boot. 
     

Hoe nu verder?

Vanuit de ONOF wordt een werkgroep waterrecreatie geformeerd met ondernemers die in samenwerking met de regio aan de slag gaat met projecten uit het projectenboek. Het is de bedoeling te beginnen met het zogenaamde ‘laaghangende fruit’/ quick wins: projecten die met relatief weinig middelen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd.
Projecten die gemoeid gaan met grotere investeringen en die een langere looptijd hebben, worden meegenomen in de discussie voor de 2e fase ANNO, vanaf 2015.
Om de uitvoering voortvarend op te kunnen pakken heeft de ONOF bij de provincie een beroep gedaan op de provinciale NUONgelden.