Officiële start Humanitas Home-Start Noordoost Friesland

RSS feed

In het gemeentehuis van Buitenpost is op donderdagmiddag 11 april het project Home-Start feestelijk ingeluid. 

Home-Start is al 20 jaar actief in Nederland in ruim honderd gemeenten. Tot voor kort was Leeuwarden de enige Friese gemeente die dit opvoedingsondersteuningsprogramma voor ouders aanbood. Onderzoek heeft aangetoond dat Home-Start goede effecten oplevert. Dat is voor de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland en Achtkarspelen reden geweest om het in hun gemeentelijk programma op te nemen. Home-Start is er voor ouders met jonge kinderen die ondersteuning nodig hebben. Hulp wordt geboden door getrainde vrijwilligers die gedurende een langere tijd (maximaal anderhalf jaar) ouders thuis bezoeken. Vrijwilligers bieden steun, praktische hulp, maar bovenal vriendschap en een luisterend oor. De hulpvraag van de ouder staat centraal en er wordt ingespeeld op de eigen kracht van de ouder. Er zijn inmiddels contacten gelegd met de CJG’s, die een centrale rol vervullen in de afstemming over de juiste begeleiding van gezinnen. 

De genodigden werden welkom geheten door wethouder K. Antuma van Achtkarspelen die in zijn toespraak positief was over de mogelijkheden van Home-Start in de regio. Juist met een terugtrekkende overheid kan Home-Start in een leemte voorzien, aldus de wethouder. Het feit dat Home-Start onder licentie werkt en dus aan bepaalde kwaliteitscriteria moet voldoen, zorgt voor een goede borging van die kwaliteit zei de wethouder.

Wethouder Siepie Hylkema van Dantumadiel schetste enkele praktijkvoorbeelden van gezinnen die prima geholpen zouden zijn als Home-Start er was geweest. Eigenlijk biedt Home-Start die hulp die vroeger heel gewoon was. Dan kwam de buurvrouw of beppe je helpen als je er als kersverse ouder niet goed uitkwam.

De heer Kassenberg, bestuurslid van Humanitas memoreerde hoe hij dit project, samen met de penningmeester heeft gepromoot bij de gemeenten. Hij zei blij te zijn dat de gemeenten de handen ineen geslagen hebben om dit project op te kunnen starten. Hiermee kon Humanitas een coördinator benoemen voor 18 uur per week.

Els Spaanstra, coördinator Home-Start NOF zei vooral de samenwerking te willen zoeken met de reguliere instanties en uit te gaan van de hulpvraag die de gezinnen nodig hebben. Dát zal wat haar betreft leidend zijn. Om het project te promoten vroeg zij ook de medewerking van de aanwezigen. Symbolisch ontving iedereen een tasje met bloembollen en informatie over Home-Start. De symboliek is dat bloembollen alle kracht in zich hebben en als ze goed verzorgd worden uitgroeien tot mooie bloemen. Die parallel is er ook naar de gezinnen en werkwijze van Home-Start. Omdat er, als startend project, nog meer gezinnen en vrijwilligers bereikt moeten worden, kreeg iedereen twee extra tasjes mee om door te geven. Zo kan de visie van Home-Start op een kleurrijke manier verspreid worden. De wethouders Antuma, Hylkema, van Maasbommel en Boorsma kregen als eersten een tasje uitgereikt. 

Er hebben zich inmiddels zes vrijwilligers en een gezin aangemeld. Na zo’n korte aanloop periode is dat een positief begin.