Omgewaaide boom, wat nu?

RSS feed

Gemeentewurk is nog steeds druk bezig alle meldingen af te handelen. Gemeentelijke bomen worden door de gemeente opgeruimd en afgevoerd.

In elk dorp zit een ploeg om houtafval op te ruimen. We willen u vragen het hout van de gemeente te laten liggen. Het hout mag niet voor eigen gebruik gebruikt worden. Bij schade door een 'gemeentelijke' boom kunt u dat melden bij uw eigen verzekering. Particuliere omgewaaide bomen moeten door de eigenaar verwijderd worden en kunnen naar de millieustraat worden afgevoerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente op nummer 14-0511.