Onderhoud bermen

RSS feed

De komende weken worden de bermen langs gemeentelijke wegen en fietspaden weer gemaaid.

Langs wegen wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd en langs fietspaden worden de bermen geklepeld waarbij het maaisel in de berm achterblijft. Ook worden in deze maaironde de slootkanten (taluds) langs wegen en fietspaden geklepeld.

Onderhoud sloten

Direct na het maaien zal worden begonnen met het uitmaaien van de sloten (hekkelen) het vrijgekomen slootmaaisel wordt afgevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Romte, wurken en grûnsaken, tel 14-0511 of via de mail post@dantumadiel.eu