Onttrekking deel Achterwei te De Falom aan het openbaar verkeer

RSS feed

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 24 september 2013 besloten om in verband met de aanleg van de Centrale As een gedeelte van de Achterwei te De Falom te onttrekken aan de openbaarheid.

Het besluit tot onttrekking ligt met ingang van donderdag 24 oktober 2013 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij het klantencontactcentrum van het gemeentehuis, Hynsteblom 4 te Damwâld. Bovendien is het besluit en de bijhorende tekening onderaan dit bericht te downloaden.
 
Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad, Postbus 22, 9104 ZG te Damwâld. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.