Op 12 maart is er een hoorzitting bezwaarschriften

RSS feed

De commissie voor bezwaarschriften komt bijeen voor een openbare hoorzitting naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften.

De hoorzitting is op dinsdag 12 maart om 17.30 uur en is in het gemeentehuis te Damwâld.


Onderwerpen:

bezwaarschrift ingediend door omwonenden tegen het besluit van Burgemeester en wethouders d.d. 23-10-2012, be­tref­fende:

  • de herinrichting Noordelijke dorpsrand tot grens bestemmingsplan Talma 2;
  • de omgevingsvergunning gepubliceerd d.d. 24-10-2012, en:
  • de inadequate oplossingen van de rioleringsproblematiek.

Voor het inzien van de stukken of voor eventuele andere vragen, kunt u contact opnemen met mevrouw T.J. Krol-Buma, secretaris commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14-0511