Openbare hoorzitting commissie bezwaarschriften

RSS feed

De commissie voor bezwaarschriften van de Algemene kamer komt op dinsdag 10 maart a.s. bijeen voor een hoorzitting naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften. Deze is openbaar

De agenda ziet er als volgt uit:

16.00 uur: vooroverleg

 

16.10 uur:

  • bezwaarschrift aanwijzingsbesluit verzonden d.d. 20-11-2014 inzake perceel De Swette 3c te Feanwâlden (geluidsoverlast door aanwezige honden)

 

Voor het inzien van de stukken of voor eventuele andere vragen, kunt u contact opnemen met mevrouw T.J. Krol-Buma, secretaris commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14-0511.